Week van de RI&E

Deze week is het de week van de RI&E. Extra aandacht voor veilig en gezond werken, met als basis de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

How do you ensure personal safety?

Elke werkgever met personeel heeft de verplichting een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Toch heeft ruim de helft van de bedrijven geen volledige RI&E of ontbreekt een actueel plan van aanpak. Bij controle is de werkgever verplicht een Risico-inventarisatie en -evaluatie te tonen. Het doel is zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen.

 

Wat kan Gasmeetstation voor u betekenen?

Naast het verzorgen van de gasmetingen en analyses stuurt Gasmeetstation u maandelijks een overzicht van de analyses. Hierin staat het resultaat en de details van de betreffende metingen. Afhankelijk van de ontvangen details bij aanmelden wordt de lijst specifieker. Meer informatie aangaande het opmaken van een RI&E en wat Gasmeetstation hierin voor u kan betekenen, neem dan contact op met onze safety adviseurs via sales@gasmeetstation.nl of vul onderstaand contactformulier in.


    Leave a Comment