WAAROM WORDEN ZEECONTAINERS EIGENLIJK GEMETEN EN WAT HOUDT ZO’N METING NU EIGENLIJK IN?

Deze vraag wordt vaak gesteld omdat veel mensen nu eenmaal geen flauw idee hebben dat een zeecontainer giftige stoffen kan bevatten.

In Europa komen jaarlijks miljoenen zeecontainers binnen. Daarvan bevat circa 12% een te hoge concentratie aan gevaarlijke gassen. Schadelijke gassen kunnen op diverse manieren in containers terecht komen.

Productgassen

  • Bij containers die niet begast zijn, maar waarin wel schadelijke stoffen voorkomen, kunnen deze afkomstig zijn uit de producten (bijvoorbeeld schoenen, polystone artikelen, etc).

Lekkage

  • Verder kunnen er ook schadelijke gassen en/of dampen in de container terecht komen als gevolg van lekkage van de lading. Een goed voorbeeld hiervan zijn “lekkende” aanstekers en accu’s, waardoor een explosieve atmosfeer in de container kan ontstaan.

Begast

  • Ten eerste kunnen deze in het land van oorsprong aan de container zijn toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn stoffen zoals ethyleenoxide, methylbromide en fosforwaterstof. Deze stoffen worden ingezet als fumigatie- en/of sterilisatiemiddel (actieve begassing).

Verpakkingsmateriaal

  • Daarnaast is het ook mogelijk dat de gassen uit het verpakkingsmateriaal komen. Denk hierbij aan piepschuim, triplex-pallets en lijm.

De belangrijkste reden voor het uitvoeren van metingen in zeecontainers bedraagt de veiligheid van de werknemers die de container moeten betreden. Er zijn de laatste jaren verschillende ernstige incidenten geweest met betrekking tot gassen in containers. Hierdoor is het toezicht hierop aanzienlijk aangescherpt en worden containers tegenwoordig behandeld als risicovolle ruimten. De controle op het laten meten van zeecontainers wordt uitgevoerd door de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie is een door de overheid ingestelde dienst welke controleert of werkgevers en werknemers zich aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeidsomstandigheden houden.

Bij een fysieke controle van de Douane wordt een dergelijke meting al vereist. De douanebeambte zal een container alleen betreden indien deze gemeten en veilig bevonden is door een middelbaar gasmeetkundige met een geldig certificaat.

Wat geldt voor de douane, geldt in principe ook voor ons. Volgens artikel 3.5G van het Arbeidsomstandighedenbesluit is iedere werkgever verplicht om zijn/haar werknemers in een veilige ruimte te laten werken. Door middel van metingen en een RI&E kan deze veiligheid gewaarborgd worden. Omgaan met gassen in importcontainers, de arbeidsinspectie, ook wel inspectie SZW, heeft hierover een artikel gepubliceerd: www.inspectieszw.nl/publicaties/brochures/2012/05/15/omgaan-met-gassen-in-importcontainers

Bekijk wat elke stof is en doet, en welke klachten je kunt krijgen als je de stof inademt. Lees verder:

GIFTIGE GASSEN IN CONTAINERS

UITVOEREN VAN EEN GASMETING
Een gasmeting kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Er zijn namelijk tal van technieken die de aanwezigheid van de verschillende gassen in de lucht kunnen analyseren. Tijdens een meting dient er ten alle tijden gemeten te worden op explosieniveau, zuurstof en toxische stoffen. Een combinatie van sensoren en een FTIR-analyzer (Fourier Transform Infrarood) wordt bij ons ingezet om betrouwbare meetresultaten te verkrijgen. Door de rubbers van de container wordt een meetsonde naar binnen gebracht. Aan deze meetsonde zit een slang gemonteerd welke aangesloten zit op onze apparatuur. De lucht in de container wordt vervolgens aangezogen door de pompen van deze apparatuur en op de verkregen meetresultaten wordt een uitgebreide analyse uitgevoerd door een gasmeetkundige die hiervoor speciaal is gecertificeerd (MGK: middelbaar gasmeetkundige). Deze persoon zal vervolgens aangeven of de container veilig te betreden is of niet.

Indien een containerstroom telkens dezelfde producten bevat, bestaat er de mogelijkheid om te meten op basis van een steekproef (1 op 10). Het is dan wel van belang dat er geen / verwaarloosbare concentraties gassen in deze containerstroom aanwezig zijn. Hiervoor ligt uiteraard wel een meethistorie en een gedegen risicoanalyse aan ten grondslag.

Het komt ook vaak voor dat een containerstroom volledig / deels afgekeurd wordt. Deze containers dienen dan ook altijd gemeten te worden om de veiligheid van het personeel te waarborgen. Indien een container wordt afgekeurd, kan deze geventileerd / ontgast worden om de gasconcentraties omlaag te brengen (onder de geldende grenswaarden). Middels een rootcause analyse kan de reden van afkeur achterhaald worden en kan de leverancier zijn / haar (productie)proces aanpassen waardoor er hoogstwaarschijnlijk minder / geen afkeur meer te betreuren valt.

Meer informatie? Neem contact op met onze sales afdeling!