Verspreiding via aerosolen

De ventilatie en luchtkwaliteit in binnenruimte is cruciaal! Het is mogelijk om door Gasmeetstation een CO2 meting te laten uitvoeren in openbare ruimtes zoals verpleeghuizen, huisartsenpraktijken, kantoren, restaurants en scholen.  Aerosolen kunnen door een slechte ventilatie en een onjuiste luchtvochtigheid lang blijven hangen waardoor aanwezigen deze kunnen inademen met alle risico’s van dien. Het (NtvG) Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde publiceerde onlangs een artikel hierover. Lees hier het hele artikel

 

Simulatie van de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus via aerosolen in een slecht geventileerd restaurant

De lucht circuleert achterin het restaurant: de rode pijlen geven de opgezogen lucht weer, die ongefilterd met virus terug wordt geblazen in de ruimte (blauwe pijlen). De blauwe persoon achterin is ‘patiënt nul’, de rode personen zijn de later geïnfecteerde personen die in de recirculerende lucht zitten: de gele personen zitten uit de wind en blijven vrij van virus (bron: Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, Li Y, et al. Evidence for probable aerosol transmission of SARS-CoV-2 in a poorly ventilated restaurant. MedRxiv. 22 april 2020).22

 

 

 

Om te controleren of de luchtkwaliteit voldoende is, kan Gasmeetstation Nederland een CO2 analyse uitvoeren. Indien het blijkt dat de luchtkwaliteit niet voldoende is, kan men maatregelen treffen. Heeft er al een besmetting plaats gevonden? Dan biedt Gasmeetstation Professionele desinfectie aan.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via sales@gasmeetstation.nl of per telefoon via 088-9964750

 

Leave a Comment