Container afgekeurd?
Sommige giftige gassen in de containers zijn afkomstig uit de lading zelf of het verpakkingsmateriaal en komen bijvoorbeeld vrij door ...