Naast de reguliere gas- en FYCO-metingen in zeecontainers kunnen wij ook onderzoek verrichten in loodsen, ADR bunkers, tanks en scheepsruimten. Verder is onze meetapparatuur uitermate geschikt om real-time metingen uit te voeren tijdens werk- en productieprocessen en op productniveau. Dergelijke onderzoeken worden in overleg met de klant uitgevoerd en er wordt een uitgebreid rapport met de bevindingen overlegd (in het Nederlands of Engels). In dit rapport zullen we u ook voorzien van advies en coaching.

Drive Through gasmeten

Op ons depots in Rotterdam is het mogelijk om van een one-stop-shop gebruik te maken, zodat de container direct te meten is op gas. Snel en efficiënt! Mocht de container worden afgekeurd dan is het mogelijk om de container direct af te zetten en te ontgassen. Gasmeetstation depot 1 ligt direct naast alle grote terminals en is op werkdagen geopend van 05:00 – 22:00 uur. De tweede drive-through locatie ligt in het Rotterdamse Pernis en is op werkdagen geopend van 07:00 – 19:00 uur.

 

Gasmetingen op locatie

Gasmeten door héél Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Naast onze drive-in locaties op de Maasvlakte en Pernis is het ook mogelijk om gasmetingen op locatie te verzorgen. Gewoon bij u, uw klant of op diverse inland terminals. Metingen door heel Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Soorten onderzoeken

 • Monitoren werk- en productieprocessen

  Heeft uw personeel klachten en kunt u deze niet direct verklaren? Mogelijk is de luchtkwaliteit slecht. Oorzaken hiervan kunnen zijn dat de werkruimten slecht geventileerd zijn of dat er gebruik gemaakt wordt van chemicaliën tijdens productieprocessen. Wij kunnen de risico’s op de werkvloer in kaart brengen en u adviseren over een mogelijk vervolgtraject.

 • Loodsmeting

  Ladingdamp houdt niet op bij een container zelf. Zodra goederen in opslag gaan of worden gelost kan het zijn dat bepaalde goederen nog blijven uitdampen. Als het volume groot genoeg is en eventuele ventilatie te laag, kunnen er nog (schadelijke) gassen en dampen uitstoten. Om er zeker van te zijn dat de medewerkers niet worden blootgesteld aan gevaarlijke gassen en dampen kunnen wij op uw verzoek een onderzoek/analyse uitvoeren.

 • ADR metingen

  ADR goederen brengen vanwege hun aard al een groot risico met zich mee. Niet alleen in de containers, maar ook tijdens de opslag in ADR bunkers kunnen ze gaan uitdampen. In deze ruimten kunnen hierdoor de gasconcentraties oplopen met alle gevolgen van dien. Om er zeker van te zijn dat uw ADR containers en bunkers veilig te betreden zijn, raden wij aan om onderzoek uit te voeren naar de mogelijke risico’s.

 • Scheepsruim/ladingmetingen

  Schepen zijn soms maanden onderweg naar de plaats van bestemming. De motoren verbranden hierbij grote hoeveelheden brandstof. Tijdens deze verbranding komen er gassen en dampen vrij die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van het personeel. Tevens kunnen de ladingen in scheepsruimen voor verhoogde gasconcentraties zorgen door middel van uitdamping. Om ervoor te zorgen dat uw personeel geen gezondheidsrisico’s oploopt, raden wij aan om onderzoek uit te voeren naar de mogelijke risico’s.

 • Tankmeting

  Tanks worden veelal gevuld met chemicaliën. Wanneer de tanks leeggehaald zijn, blijven er mogelijk nog residuen achter. Door deze residuen kunnen de gasconcentraties in de tank behoorlijk oplopen. Om ervoor te zorgen dat uw personeel de tanks veilig kan betreden, raden wij aan om onderzoek uit te voeren naar de mogelijke risico’s.

 • Meting op productniveau

  Tijdens voorafgaand onderzoek is gebleken dat er gevaarlijke gasconcentraties worden aangetroffen. Om de root cause van uw probleem te onderzoeken, kunnen wij metingen uitvoeren op productniveau. Dit onderzoek wordt natuurlijk in overleg met de klant uitgevoerd. De resultaten worden uitgebreid gerapporteerd (NL of EN), zodat u op deze manier terugkoppeling kunt geven aan uw leverancier.