Gasmeten van zeecontainers

Schadelijke gassen kunnen op diverse manieren in containers terecht komen. Ten eerste kunnen deze in het land van oorsprong aan de container zijn toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn stoffen zoals methylbromide en fosforwaterstoffen. Deze kunnen in alle containers die gegast zijn voorkomen. Bij containers die niet gegast zijn, maar waarin wel schadelijke stoffen voorkomen, zijn de gassen en dampen afkomstig uit de producten. Daarnaast is het ook mogelijk dat deze gassen uit het verpakkingsmateriaal komen. Als laatste mogelijkheid kunnen er ook schadelijke gassen en dampen in de container voorkomen als gevolg van lekkage van de lading.

Naast onze drive-in op de Maasvlakte is het ook mogelijk om gasmetingen op locatie te verzorgen. Gewoon bij u, uw klant of op diverse inland terminals. Diverse meetmethodes zorgen voor een nauwkeurige gasmeting van de container. Samen met de deskundigheid, ervaring en een combinatie van technieken kan een accuraat meetresultaat worden aangeboden.

Drive Through gasmeten

Op ons depots in Rotterdam is het mogelijk om van een one-stop-shop gebruik te maken, zodat de container direct te meten is op gas. Snel en efficiënt! Mocht de container worden afgekeurd dan is het mogelijk om de container direct af te zetten en te ontgassen. Gasmeetstation depot 1 ligt direct naast alle grote terminals en is op werkdagen geopend van 05:00 – 22:00 uur.

 

Gasmetingen op locatie

Gasmeten door héél Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Naast onze drive-in locatie op de Maasvlakte is het ook mogelijk om gasmetingen op locatie te verzorgen. Gewoon bij u, uw klant of op diverse inland terminals. Metingen door heel Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

informatie

 • Douane/FYCO meting

  Is uw container geselecteerd voor een fysieke controle (FYCO) door de Douane? Dan wil de Douane de lading inspecteren of dit overeenkomt met de aangifte. Voordat de container mag worden geopend, dient deze worden gemeten door een Middelbaar Gasmeetkundige. Pas nadat deze OKE wordt gemeten en als ‘veilig te betreden’ wordt vrijgegeven kan de inspectie plaatsvinden.

 • Grenswaarden

  De grenswaarden die in Nederland worden gehanteerd zijn gepubliceerd op de website van de Sociaal Economische Raad (SER). https://www.ser.nl/nl/thema/arbeidsomstandigheden/Grenswaarden-gevaarlijke-stoffen/Grenswaarden.

 • Onderzoek

  Naast de reguliere gas- en FYCO-metingen in zeecontainers kunnen wij ook onderzoek verrichten in loodsen, ADR bunkers, tanks en scheepsruimten. Verder is onze meetapparatuur uitermate geschikt om real-time metingen uit te voeren tijdens werk- en productieprocessen en op productniveau. Dergelijke onderzoeken worden in overleg met de klant uitgevoerd en er wordt een uitgebreid rapport met de bevindingen overlegd (in het Nederlands of Engels). In dit rapport zullen we u ook voorzien van advies en coaching.

 • Te hoge concentratie gas in uw container?

  De container is afgekeurd maar wat nu? Sommige giftige gassen in de containers zijn afkomstig uit de lading zelf of het verpakkingsmateriaal en komen bijvoorbeeld vrij door het uitharden van daarbij gebruikte materialen. Andere stoffen worden er speciaal ingestopt om producten te conserveren of ongedierte te bestrijden (zoals methylbromide en fosforwaterstoffen). Het openen en betreden van niet-ontgaste containers kan in zulke gevallen forse gezondheidsrisico’s opleveren.

 • Eigen drive-through locatie
 • Gasmetingen door heel Nederland, België, Duitsland en Frankrijk
 • 21 ontgaslocaties door heel Nederland