Nieuwsbrief: Gasmeting & ontgassing

Waarom containers gasmeten?

Deze vraag wordt vaak gesteld omdat veel mensen geen idee hebben dat een zeecontainer giftige stoffen kan bevatten.

In Europa komen jaarlijks miljoenen zeecontainers binnen. Daarvan bevat circa 12% een te hoge concentratie aan gevaarlijke gassen. Schadelijke gassen kunnen op diverse manieren in containers terecht komen. Lees verder

Gasmeting

Containers kunnen schadelijke stoffen bevatten die uit producten vrijkomen of als bestrijdingsmiddel worden toegevoegd. De veiligheid van zowel de werknemer die de container moet betreden als van de gebruiker van de goederen kan in het geding komen als niet op de juiste wijze op schadelijke stoffen wordt gecontroleerd. Onvoldoende controle heeft helaas al geleid tot ongevallen met blijvend letsel. De regelgeving en toezicht van de overheid op dit gebied is flink aangescherpt.

Opbouwen van een RI&E

Maandelijks stuurt Gasmeetstation u een overzicht van de metingen. Hierin staat het resultaat en de details van de betreffende metingen. Afhankelijk van de ontvangen details bij aanmelden wordt de lijst specifieker. Hierdoor is het mogelijk om bepaalde stromen te herleiden en volgens het stappenplan (Gezond Transport) indelen in de juiste categorie waardoor een reductie van het aantal metingen mogelijk is.

Grootste ontgassingslocatie van Nederland

Gasmeetstation biedt de modernste faciliteiten voor gasmeten en het milieuvriendelijk  (ont)gassen van containers. Met ruimte om wel 96 containers tegelijkertijd te  ventileren, maakt dit de grootste ontgassingslocatie van Nederland. Containers voor het ontgassen kunnen driehoog worden gestapeld in rekken met geïntegreerde ontgasunits.

Inland (ontgas)locaties
Wij beschikken over een betrouwbaar netwerk van inland terminals met tal van mogelijkheden. Komen de containers op de inland terminal aan, dan is het mogelijk om de container(s) na aankomst op de terminal te laten gasmeten, wel zo efficiënt. Is uw container elders in het land afgekeurd, dan is er de mogelijkheid om uw container op ruim 21 locaties te laten ontgassen.

Benieuwd wat Gasmeetstation voor u kan betekenen?


    Leave a Comment