Container afgekeurd?

Sommige giftige gassen in de containers zijn afkomstig uit de lading zelf of het verpakkingsmateriaal en komen bijvoorbeeld vrij door het uitharden van daarbij gebruikte materialen.

Wilt u meer weten over het ontgassen of wat de alternatieven zijn om de goederen snel bij de eindklant te leveren? Neem dan contact op met onze klantenservice – 088 – 996 4750 of per e-mail via sales@gasmeetstation.nl

Onze collega Kevin laat zien wat de vervolgstappen zijn en hoe dit in zijn werk gaat.

Leave a Comment